Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Aktuální počasí

Počasí dnes:

15. 7. 2020

bo

Bude polojasno až oblačno, místy přeháňky nebo bouřky. Denní teploty 22 až 26°C. Noční teploty 14 až 10°C.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

 

 

 

 

 

Základní škola a Mateřská škola Vráž, okres Beroun

Květnová 64, 267 11 Vráž

Č.j. 61/2019

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

Adresa: Školní jídelna při ZŠ a MŠ Vráž, okr. Beroun, Květnová 64, 267 11, tel: 311671 295

Ředitel organizace: Mgr. Hana Laňová

Vedoucí školní jídelny: Kamila Kantorová

Kuchařky: Monika Sahulová(hlavní kuchařka), Eva Ortinská (pomocná kuchařka), Dagmar Haklová

Stanovená kapacita strávníků: 150

Provozní doba ŠJ: 6.00 – 14.30 hodin

Platnost provozního řádu je : od 1.9.2019

REŽIM DNE

Pracovní doba:

 • Kuchařka M. Sahulová 6.00 – 14.30 / 8 hodin, 9.00 – 9.30 hod.přestávka

 • Pomocná kuchařka Eva Ortinská 9.00– 12.30 hodin / 4 hodiny

 • Kuchařka D.Haklová 6.00 – 14.30 / 8 hodin, 9.00 – 9.30 hod.přestávka

 • Vedoucí školní jídelny Kamila Kantorová 9.00 – 11.00 / 2 hodiny

Využití místností:

 • Příprava a výdej dopoledních svačin dětem ZŠ: 8.45 – 9.00 hod.

 • Příprava a výdej svačin dětem MŠ: 8.45 – 9.00 hod.

 • Příprava a výdej ostatním strávníkům: 11.00 – 11.30 hod.

 • Příprava a výdej obědů dětem a zaměstnancům: 11.45 – 13.00 hod.

 • Příprava a výdej odpoledních svačin dětem: 14.30 hod.

PITNÝ REŽIM

V době svačin a obědů zajištěny nápoje dle denní nabídky / viz jídelníček /. Děti ZŠ mají přístup po celý den k pitnému režimu, které je umístěno na chodbě školy, ve třídách v jídelně.

V MŠ jsou nápoje přístupné v jídelně, kde je na požádání dětem vydává učitelka.

PLATBY STRAVNÉHO

Platby jsou prováděny zálohově převodem z účtu do 15. dne v měsíci. Hotově k 20.dni v měsíci. V případě neuhrazení stravného je vydání stravy pozastaveno.

Ceny stravného, jeho změny a datum plateb jsou zveřejněny na vývěsce ŠJ.

ODHLÁŠKY STRAVNÉHO

Odhlásit svačiny nebo obědy je možné nejpozději do 8.00 hodin téhož dne. Neodhlášené obědy je možné si po dohodě s vedoucí nebo kuchařkou vyzvednout do jídlonosičů nejpozději do 12.00 hodin.

SANITÁRNÍ ŘÁD

Denně se provádí:

 • Stírání na vlhko všech podlah, okenních parapetů a požitím mycích, popřípadě dezinfekčních prostředků podle povahy technologického procesu, zpracování potravin a návodů výrobců.

 • Pro úklid lze použít jen ty mycí, čistící a dezinfekční prostředky, které jsou určeny pro potravinářství.

 • Všechny pomůcky a prostředky určené k hrubému úklidu jsou uloženy odděleně od pomůcek na čištění pracovních ploch a zařízení přicházející do styku s potravinami a pokrmy.


 

Celkový úklid, včetně dezinfekce provádět nejlépe 1x za měsíc.


 

Podrobně viz sanitární řád.


 

Ve Vráži 1.9.2019                                                      Vedoucí školní jídelny :Kamila Kantorová


 


 


 


 

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VRÁŽ, OKRES BEROUN

KVĚTNOVÁ 64, 267 11 VRÁŽ

Č.j. 60/2019

Vnitřní řád školní jídelny

I. Údaje o zařízení
Školské zařízení Školní jídelna při ZŠ a MŠ Vráž, příspěvková organizace
Adresa: Květnová 64, Vráž 267 11
IČ: 75031108
Vedoucí školní jídelny: Kamila Kantorová
Telefon: 311 671 295
E-mail: jidelna.vraz@seznam. cz
Web: http://www.zs-msvraz.cz

II. Úvodní ustanovení
1. Vnitřní řád školní jídelny je soubor pravidel a opatření spojených s provozem školní jídelny určené ke stravování žáků a zaměstnanců školy, školní jídelny a ostatních strávníků
2. Vnitřní řád školní jídelny je závazný pro všechny osoby, které se stravují ve školní jídelně, v případě nezletilých žáků i pro jejich zákonné zástupce
3. Vnitřní řád školní jídelny je zpracován v souladu s těmito zákony a vyhláškami
- zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon,
- zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví,
- vyhláškou č. 107/2005 Sb. o školním stravování,
- vyhláškou č. 602/2006Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech
epidemiologicky závažných,
- vyhláškou č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úpravě v příspěvkových organizacích zřízených ÚSC
4. Školní jídelna zajišťuje stravu pro:
- vlastní zaměstnance – obědy
- děti mateřské školy – přesnídávky, obědy, svačiny
- žáky základní školy – přesnídávky, obědy, svačiny
- cizí strávníky – obědy
Školní stravování se řídí výživovými normami, rozpětím finančních limitů na nákup potravin a plněním spotřebního koše.

III. Provoz školní jídelny
Školní jídelna je v provozu pouze v pracovní dny podle potřeby školských zařízení
Provozní doba: 6,00 – 14,30
Pracovní doba vedoucí ŠJ 9.00 – 11.00 hod
Výdej stravy
Výdejní doba pro přesnídávku MŠ - 9,05 1. a 2. třída
ZŠ - 8,45 - 9,05 I., II., III. třída
Výdejní doba pro oběd MŠ - 11,30 – 12,00 1. a 2. třída
ZŠ - 11,45 – 12,45 dle rozvrhu
Výdejní doba pro svačinu MŠ - 14,30 1. a 2. třída
Výdej do jídlonosičů (cizí strávníci) 10,45 - 11,30
Výdej obědů pro cizí strávníky je organizován pouze hlavním vchodem školní jídelny. Do jídlonosičů je oběd nandán o teplotě minimálně 63°C. Oběd je určen k přímé spotřebě. Musí být spotřebován nejpozději do čtyř hodin od vyhotovení.

IV. Úplata za školní stravování
1. Sazby stravného vycházejí z finančních limitů na nákup potravin uvedených v příloze k vyhlášce č. 107/2005 Sb., o školním stravování.
2. Sazby stravného jsou stanoveny podle věkových skupin žáků, do kterých jsou žáci zařazováni na dobu školního roku od 1.9. – 31.8., ve kterém dosahují určeného věku. 


Ceny stravného od 1. 9. 2019
a) mateřská škola

 

 

Věk 3-6 let

 

 

Dopolední svačina

8,-

 

 

Oběd

18,-

 

 

Odpolední svačina

9,-

 

 

 

 

 

 


b) základní škola

 

 

Věk 7 – 10 let

Věk 11-14 let

 

Dopolední svačina

10,-

10,-

 

Oběd

23,-

24,-

 

Odpolední svačina

11,-

11,-

 

 

 

 

 


 

c) cizí strávníci 60,- Kč


Obědy ve školní jídelně se skládají z polévky, hlavního chodu, nápoje, případně doplňku (ovoce, salát, dezert). Nápoj je také součástí svačiny. Žáci ZŠ a děti MŠ mají v době pobytu ve škole nárok na dotovaný oběd – hradí pouze cenu potravin k přípravě pokrmu. Pro všechny děti ZŠ i MŠ je zajištěn pitný režim během celého dopoledne. Vždy je k dispozici čistá pramenitá voda, čaj, šťáva.

V. Způsob úhrady stravného
Stravné se platí zálohově na měsíc dopředu, vždy do 15. dne předcházejícího měsíce.
1) Bezhotovostně prostřednictvím spořitelny nebo jiného peněžního ústavu. Zákonný zástupce si zařídí osobně nebo prostřednictvím internetového bankovnictví souhlas s inkasem.
Číslo bankovního účtu školy 27-8066350237/0100
(Pokud si budete zadávat max. finanční limit pro srážku, zadejte si alespoň 2000,-Kč, počítejte, že se v září strhávají dvě zálohy září + říjen).
2) Hotově – rodiče obdrží informace o dni výběru a částce, kterou mají uhradit v kanceláři ŠJ (většinou je to čtvrtek kolem 20. dne v měsíci).
Každý nový strávník obdrží tiskopis k zavedení souhlasu s inkasem a informace o výpočtu stravného (výpočet přes počítačový program).
Přeplatek z konce června se převádí do měsíce září. O výši přeplatku budou rodiče informováni. Strávníkovi, který ukončuje školní docházku, je přeplatek vrácen v měsíci ukončení docházky.
Pokud nebude stravné uhrazeno nejpozději do 15-tého následujícího měsíce, stravování bude pozastaveno. Dítě pak nemůže docházet do MŠ.

VI. Přihlašování a odhlašování stravného
Strávník se každý rok přihlašuje na základě vyplněné přihlášky.
Odhlásit stravné je možné telefonicky na tel. č. 311 671 295 do 8.00h. téhož dne nebo jidelna.vraz@seznam.cz. Nepřítomnost dětí v MŠ stačí nahlásit p. učitelce.
V době prázdnin, ředitelského volna. je strávník automaticky odhlášen. Na akce a výlety školy je strava většinou zajištěna.
Neodhlášená strava je strávníkovi účtována.

VII. Stravování v době nemoci
Podle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, jsou dotované obědy pro žáky určeny podle § 2 odst. 7 této vyhlášky ke konzumaci ve školní jídelně, tj. pro žáky, kteří jsou ve škole. Výjimku tvoří podle § 4 odst. 9 první den neplánované nepřítomnosti žáka ve škole, kdy si může oběd odebrat do jídlonosiče. Proto je nutné v době nepřítomnosti žáka ve škole OBĚD ODHLÁSIT VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ!!

VIII. Závodní stravování
Sazba stravného vychází z finančních limitů na nákup potravin uvedených v příloze č. 2 k vyhlášce č. 107/2005 Sb., o školním stravování, z par. 2,3 vyhlášky č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky. Finanční limit je snížen o příspěvek z FKSP. Příspěvek z FKSP zaměstnancům nenáleží v době čerpání dovolené a při pracovní neschopnosti.

IX. Doplňková činnost
V rámci DČ jsou připravovány svačiny pro žáky ZŠ a prodávány obědy cizím strávníkům (důchodcům a jiným osobám).
Sazba stravného vychází ze směrnice o doplňkové činnosti a kalkulace nákladů na 1 oběd, ve kterém jsou zahrnuty náklady na potraviny, mzdové náklady, režijní náklady (tj. náklady na elektrický proud, vodné, stočné, topení, amortizaci) a přiměřený zisk.

X. Dietní stravování u dětí (diabetická, bezlepková, nemoci jater a ledvin)
- dietu, kterou nemůže ŠJ připravovat, dodává rodič do ŠJ ve svém obalu
- pokrm je označen a skladován v samostatném oddělení lednice
- před výdejem se pokrm ohřeje v mikrovlnné troubě a je expedován
- rodič musí doložit lékařské potvrzení, je sepsána smlouva a podepsáno čestné prohlášení o nezávadnosti dodávaného pokrmu

XI. Desatero školní kuchyně
1. Používáme jen základní suroviny
2. Upřednostňujeme lokální a sezónní potraviny
3. Minimalizujeme používání polotovarů a instantních potravin
4. Omezujeme konzumaci bílé pšeničné mouky
5. Minimalizujeme konzumaci soli
6. Snižujeme spotřebu cukru
7. Používáme kvalitní tuky
8. Hlavní jídlo podáváme s dostatkem zeleniny
9 . Dbáme na vyváženost mezi masitými a nemasitými jídly
10. Respektujeme potřeby dítěte a čas k jídlu

XII. Organizace stolování
- do jídelny vstupují žáci za doprovodu dozorujícího učitele
- každý strávník si vezme příbor, nápoj a pokračuje k příslušnému okénku pro jídlo
- strávníci jsou povinni chovat se ukázněně v souladu s hygienickými a společenskými pravidly
- po konzumaci si strávník odnese použité nádobí k příslušnému místu - určenému
- případné znečištění nahlásí pracovnicím v kuchyni, které nečistoty odstraní

XIII. Alergeny v pokrmu
Školní jídelna má povinnost v jídelním lístku uvádět alergeny, které se použijí při přípravě pokrmu. Alergeny jsou očíslovány a spolu s jídelním lístkem vyvěšeny.
Alergické reakce se vyskytují do 1 hodiny po požití alergenu – kýchání, svědění, kopřivka, otoky, nevolnost, křeče.

XIV. Doba prázdnin
Školní jídelna v době školních prázdnin vaří pouze pro MŠ, zaměstnance školy a cizí strávníky. Doba uzavření je zveřejněna na nástěnce u vchodu do ŠJ a je informován zřizovatel.

XV. Jídelní lístek
Jídelní lístek sestavuje vedoucí ŠJ ve spolupráci s vedoucí kuchařkou a zástupcem z MŠ. Při sestavování jídelníčku jsou akceptována pravidla zdravé výživy. Je sestavován na týden dopředu a vyvěšen na chodbě školy i školky, případně na webových stránkách http://www.zs-msvraz.cz

XVI. Závěrečná ustanovení
Veškeré připomínky týkající se jídelního lístku, kvality stravy, technických a hygienických zásad provozu školní jídelny řeší vedoucí školní jídelny.
S vnitřním řádem školní jídelny jsou strávníci a v případě žáků i jejich zákonní zástupci seznámeni zveřejněním řádu na nástěnce před školní jídelnou, na chodbě v MŠ a na webových stránkách školy.
Strávníci jsou povinni se řídit pokyny uvedenými v tomto ,,Vnitřním řádu školní jídelny“.
Provozní řád byl projednán s vedením školy a nabývá platnost od 1. 9. 2019.

Mgr.Hana Laňová
ředitelka školy

Kamila Kantorová
vedoucí školní jídelny