Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Aktuální počasí

Počasí dnes:

25. 1. 2020

zata

Bude převážně zataženo nízkou oblačností nebo mlhavo, na horách a ojediněle i v nižších polohách až skoro jasno. Denní teploty -1 až 3°C. Noční teploty -1 až -5°C.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

ZŠ A MŠ VRÁŽ,OKRES BEROUN

KVĚTNOVÁ 64, VRÁŽ 267 11, TEL: 311672256,602696431,zsms.vraz@seznam.cz

Přehled žáků přijatých a nepřijatých při zápisu do ZŠ VRÁŽ ze dne 16.4.2019

 

 

1/2019

PŘIJAT/A

 

 

2/2019

PŘIJAT/A

 

 

3/2019

PŘIJAT/A

 

 

4/2019

PŘIJAT/A

 

 

5/2019

ODKLAD

 

 

6/2019

ODKLAD

 

 

7/2019

ODKLAD

 

 

8/2019

PŘIJAT/A

 

 

9/2019

PŘIJAT/A

 

 

10/2019

PŘIJAT/A

 

 

11/2019

PŘIJAT/A

 

 

12/2019

PŘIJAT/A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ve Vráži  20.4.2019

Mgr. Hana Laňová

 
 
_________________________________________________
 
 
 
 ZÁPIS DO 1.ROČNÍKU

Zápis se koná  16.4.2019 od 13.00hod do 16.00hod.
 
Rodiče u zápisu předloží:

- vyplněnou žádost o přijetí k základnímu vzdělávání ve školním roce 2019/2020 podepsanou oběma zákonnými zástupci,
- rodný list dítěte
- platný průkaz totožn osti zákonného zástupce.

Žádosti:

- o přijetí k základnímu vzdělávání ve školním roce 2019/2020
- o odklad povinné školní docházky
 
Žádosti si můžete vyzvednout ve škole. Hned za vstupními dveřmi v šanonu „ pro rodiče“ nebo v ředitelně. 

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad.

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitelka školy začátek povinné školní docházky.
Žádost musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Zveřejnění seznamu přijatých dětí k povinné školní docházce ve vývěsce školy a na webových stránkách školy pod registračním číslem  20.4.2019.
 
Zápis dítěte k povinné školní docházce pro školní rok 2019/2020 - Informace

Zápis k povinné školní docházce se řídí Vyhláškou č.48/2005 Sb., § 3a, v platném znění.
1. Přidělení registračního čísla zákonnému zástupci v den konání zápisu.
2. V souladu s § 36 odst.3) zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je zákonným zástupcům dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí ve věci přijetí dítěte k povinné školní docházce.
Tuto možnost mají rodiče dne: 16. 4. 2019 v čase od 7:30 h od 10:00 h v ředitelně školy.
3. Zveřejnění seznamu přijatých dětí k povinné školní docházce ve vývěsce školy a na webových stránkách školy pod registračním číslem dne 20. 4. 2019.
 
Stanovená kritéria:

1. Přednostně jsou k povinné školní docházce v dané škole přijímány děti s místem trvalého pobytu Vráž
2. Jsou přijímány děti, které nemají trvalé bydliště v bodě č. 1 ,pokud počet dětí nepřekročí kapacitu základní školy a pokud by bylo zřejmé, že jeho přijetím by nebyl porušen limit počtu žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními dle § 17 odst. 2 vyhlášky č. 27/2016 Sb.

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad.

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitelka školy začátek povinné školní docházky.

Žádost musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.
 
Rodiče u zápisu předloží:
- vyplněnou žádost o přijetí k povinné školní docházce
- rodný list dítěte
- platný průkaz totožnosti zákonného zástupce.
Obsah formální části zápisu
Při podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce uvede zákonný zástupce dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, náležitosti stanovené v § 37 odst. 2, kterými jsou: - jméno a příjmení žadatele (dítěte), - datum narození, - místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování (podle § 19 odst. 3 správního řádu), - označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní základní škola).
S ohledem na zákonné zastoupení dítěte jeho zákonným zástupcem či jinou osobou k tomu oprávněnou, je zároveň podstatné zjišťovat: - jméno a příjmení tohoto zástupce, - místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování. Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.
Školní zralost dítěte je posuzována pedagogem školy při motivačním rozhovoru, ke kterému dá zákonný zástupce dítěte souhlas v den konání zápisu. Školní připravenost dítěte se orientačně posuzuje ve vztahu k očekávaným výstupům vzdělávacích oblastí RVP pro PV; škola nezjišťuje dosaženou úroveň rozvoje ve všech vzdělávacích oblastech, ale volí ty schopnosti a dovednosti, které lze při zápisu orientačně posoudit. Vyučovacím jazykem na naší škole je český jazyk.