Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Aktuální počasí

Počasí dnes:

16. 8. 2022

oblacnosde

Bude skoro jasno až polojasno, na V až oblačno a ojediněle přeháňky nebo bouřky. Denní teploty 27 až 31°C. Noční teploty 16 až 12°C.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Dokumenty                              

 • Školní vzdělávací program k nahlédnutí zde 
 • Žádost o přijetí do MŠ ke stažení zde
 • Přihláška dítěte k zápisu do MŠ zde

 

Školní řád Mateřské školy

Č.j.66/2020MŠ

Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v mateřské škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pracovníky školy.
Obsah školního řádu je vymezen Zák. č. 561/2004 Sb. (školským zákonem), vyhl. č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání a její novelizací vyhl. č. 43/2006 Sb. a dalšími souvisejícími normami.

Přijímání dětí do mateřské školy

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Vráž, okres Beroun, se sídlem Květnová 64, 267 11 Vráž, stanovuje kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání.

K předškolnímu vzdělávání se přijímají děti následovně:

 1. Děti s povinným předškolním vzděláváním (§34 odst. 1 školského zákona) a děti s povoleným odkladem školní docházky s místem trvalého pobytu na území obce Vráž, spádové oblasti obce Vráž nebo děti s jiným pobytem na území obce na základě nájemné smlouvy na příslušné adrese.
 2. Děti s místem trvalého pobytu na území obce Vráž, spádové oblasti obce Vráž nebo děti s jiným pobytem na území obce na základě nájemné smlouvy na příslušné adrese seřazeny podle data narození od nejstarších.
 3. Děti s povinným předškolním vzděláváním (§34 odst. 1 školského zákona) a děti s povoleným odkladem školní docházky s místem trvalého pobytu mimo obec Vráž.
 4. Děti s místem trvalého pobytu mimo obec Vráž seřazeny podle data narození od nejstarších.

Mateřská škola přijme v souladu s §50 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně zdraví, v platném znění - pouze dítě, které se podrobilo pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci - s výjimkou povinného předškolního vzdělávání.

Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i mimo řádný zápis do MŠ, a to i během školního roku, pokud to kapacita MŠ umožňuje.

Ve sporných případech má právo rozhodnout ředitelka školy.

Tato kritéria mají platnost od 1.3. 2020


Obsah předškolního vzdělávání

 1. Mateřská škola je druhem školy, předškolní vzdělávání zajišťují pedagogičtí pracovníci s odborným vzděláním.
 2. Vyučovacím jazykem je jazyk český.
 3. Vzdělávání v mateřské škole se uskutečňuje podle Školního vzdělávacího programu (dále ŠVP PV), který je zpracován podle podmínek školy a v souladu se státním Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání.
 4. ŠVP PV vydává ředitelka školy .Do ŠVP PV může každý nahlížet a pořizovat si z něj opisy a výpisy. Rodiče mohou na vyžádání ve třídách do třídního programu nahlížet.
 5. Ve škole vzděláváme všechny děti ve všech oblastech výchovy: tělesné, pracovní, estetické (hudební, výtvarné), rozumové (poznávací, jazykové, matematické) a mravní, přiměřeně jejich věku, vývoji a schopnostem. Děti, které od nás odcházejí z důvodu nástupu do povinné školní docházky, jsou na vstup do základní školy po všech stránkách připraveny. Pokud dítě není na vstup do ZŠ z jakýchkoliv důvodů připraveno, učitelky doporučí pro dítě odklad školní docházky. Působíme na děti také v oblasti preventivní výchovy (prevence negativních jevů) a environmentální výchovy (globální výchova).
 6. Pobyty dětí venku se realizují podle počasí většinou na školní zahradě, v okolí MŠ (vycházky v okolí, hřiště a sportovní plochy v okolí) nebo v menší míře i tematickými návštěvami vzdálenějších míst města (parky, výstavy, centrum). Starší děti mohou vyjíždět na delší pobyty venku do přírody .
 7. Škola je zaměřena zvláště na oblast zdravého životního stylu.
 8. Škola organizuje podle zájmu rodičů i jiné aktivity, které zajišťují jiné subjekty a které jsou úplatné (výuka anglického jazyka).Tyto aktivity nejsou pro děti povinné, o jejich účasti rozhodují rodiče.

Organizace předškolního vzdělávání
 1. Mateřská škola je vedena jako dvoutřídní škola s maximální kapacitou 50 dětí. Do tříd jsou zařazeny děti z různých ročníků, děti tedy nejsou rozděleny podle věku. Sourozenci mají možnost navštěvovat společně jednu třídu. Personální obsazení :  vedoucí  učitelka + 3 učitelky
 2. Provoz MŠ je celodenní od 6.30 hod. do 16.30 hod.
 3. Rodiče  přivádějí děti do 8.00 hodin.. Dítě lze výjimečně přivést i později na základě předchozí domluvy s učitelkou.
 4. Děti, které v MŠ neobědvají, si rodiče vyzvedají v 11.40 hod. Děti obědvající v MŠ: v době od 12.00 hod. do 12.45 hod., odpoledne od 14.45 hod.
 5. V době hlavních prázdnin je provoz přerušen či omezen. Škola je na dobu 6 týdnů zcela uzavřena z důvodu nutné údržby MŠ a čerpání dovolených zaměstnanců. V případě potřeby mohou děti navštěvovat náhradní mateřskou školu.
 6. Děti, které jsou do MŠ přijaty, by ji měly navštěvovat pravidelně, zvláště v období zvykání. V případě, že dítě bez omluvy nechodí do MŠ po dobu delší než dva týdny, může ředitelka školy rozhodnout o ukončení docházky dítěte do MŠ.
 7. Nepřítomnost dítěte musí rodič, pokud je známa – předem, pokud není předem známa – neprodleně, včas nahlásit a dítě omluvit: ústně, písemně do sešitu v šatně nebo telefonicky. Rodič musí také stejným způsobem předem nahlásit odchod dítěte z MŠ v jinou dobu, než je běžně zvykem.
 8. Režim dne je stanoven tak, aby se dal pružně měnit podle činností a akcí s dětmi, trvale je stanovena doba oběda a odpočinku dětí. Režim dne je přílohou tohoto Školního řádu. Doporučujeme rodičům, aby své děti zvykaly na určitý stálý režim (např. doba vstávání, doba oběda, doba odpočinku..) i v rodině, děti se pak lépe vyrovnávají s novými a nezvyklými situacemi – lépe se adaptují, pokud se mohou opřít o určité neměnné body, které jsou jim známé.
 9. Rodiče vodí do školy dítě oblečené tak, aby se mohlo samostatně svlékat a oblékat (zapínání vpředu), a aby se mohlo volně pohybovat. Obuv musí být pevná, akorát velká. Veškeré oblečení a obutí musí být označeno. Každé dítě musí mít jeden oděv do třídy a jiný oděv na pobyt venku, v šatně náhradní prádlo. Sledujte počasí a podle něj oblékejte děti, denně chodíme ven. Jen při silném větru, mrazu pod -14ºC, dešti a mlze, a při silném slunečním záření ven nechodíme. Po obědě si děti čistí zuby, proto musí mít každé dítě svůj zubní kartáček, který je potřeba asi po půl roce vyměnit za nový. Rodiče mění dětem 1 x týdně pyžama (v pátek je děti dostanou domů na vyprání).
 10. Doba odpočinku – děti do spánku nenutíme, respektujeme jejich biologické potřeby, pokud děti neusnou, mohou pouze odpočívat, prohlížet si knížku nebo provádět podobné klidové činnosti, nesmí ale rušit spánek ostatních dětí.

Bezpečnost a ochrana zdraví
 1. ZŠ i MŠ je po celou dobu svého provozu uzavřena.Vchodové dveře do ZŠ i MŠ jsou vybaveny videozvonky .
 2. Z bezpečnostních důvodů se rodiče ani jiné osoby nesmí bez předchozí domluvy s pracovníkem školy,samostatně pohybovat v prostorách a areálu školy, kromě prostor určených k převlékání dětí. Rodiče (zákonní zástupci dítěte) se po vyzvednutí dítěte nezdržují déle než je nezbytné neprodleně areál školy. Pokud rodič využívá adaptační program, musí se vždy předem domluvit s učitelkou ve třídě na způsobu a délce své přítomnosti. Rodiče se mohou zdržovat déle ve škole pouze s vědomím ředitele školy – např. na pozvání (schůzky s rodiči, akce školy s rodiči).
 3. Rodiče jsou povinni po celou dobu docházky dítěte do mateřské školy předávat děti učitelkám do třídy osobně. Provozní pracovnice nejsou zodpovědné za převzetí dítěte.
 4. Rodiče mohou děti do mateřské školy vodit pouze tehdy, pokud jsou zcela zdravé a nemají žádné příznaky nemoci či infekce. Trvalý kašel, průjem, zvracení, přetrvávající zelená rýma, červené spojivky očí a podobné příznaky jsou příznaky nemoci, i když děti nemají teplotu! Škola není na izolaci nemocného dítěte od kolektivu zařízena ani stavebně ani personálně, a proto v případě zjištění příznaku nemoci u dítěte okamžitě informujeme rodiče a požadujeme jeho vyzvednutí z kolektivu. Děti nemocné se samy necítí dobře – běžný režim školy je pro ně zátěží a zároveň přenášejí infekci na další zdravé děti v kolektivu. Pokud bude rodič trvat na převzetí evidentně infekčně nemocného dítěte, budeme požadovat potvrzení od dětského lékaře dítěte o bezinfekčnosti. Rodiče mají povinnost oznámit učitelce ve třídě jakékoliv skutečnosti, které se týkají zdravotního stavu dítěte a které se udály i mimo MŠ (alergie, mdloby, nevolnost, úraz…) a podat zprávu v případě výskytu přenosné infekční nemoci v rodině (neštovice, žloutenka, mononukleóza, virový zápal plic apod.) či v případě výskytu vší u dětí. Léky a léčebné prostředky (kapky, masti, léky) ve škole nepodáváme.
 5. Rodiče nesou část odpovědnosti za své dítě i po dobu, kdy je ve škole:
  - odpovídají za to, co mají děti v šatních skříňkách, učitelky nejsou povinny kontrolovat obsah skříněk, zda neobsahují nebezpečné věci (ostré předměty, léky, apod.)
  - rodiče plně odpovídají za oblečení a obutí svých dětí a za věci (šperky, knížky, hračky, potraviny), které si dítě bere s sebou do školy (mohou např. zapříčinit úraz dítěte).
 6. Definování školního úrazu:
  Školním úrazem je úraz, který se stal dítěti při výchově a vzdělávání a při činnostech, které s nimi přímo souvisejí. Výchovnou a vzdělávací činností je účast dětí při výchovné a vzdělávací práci školy, ve škole od vstupu dětí do prostor školy až do odchodu z nich, a každá činnost vyplývající z přímé souvislosti s tím. Školním úrazem je rovněž úraz, který se stal dětem při akcích konaných mimo školu, organizovaných školou a uskutečňovaných za dozoru pověřené odpovědné osoby. Jedná se zejména o úrazy dětí na vycházkách, výletech, zájezdech, exkurzích. Školním úrazem není úraz, který se dětem stane na cestě do školy a zpět, nebo na cestě na místo nebo cestou zpět, jež bylo určeno jako shromaždiště mimo areál školy při akcích konaných mimo školu.
 7. Škola a pracovníci školy vytvářejí podmínky pro zajištění bezpečnosti a ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, násilí, nepřátelství a šikany.

Stravování
 1. Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitelka po dohodě s rodiči způsob a rozsah stravování dítěte. Rozsah se stanoví tak, aby se dítě, je-li v době podávání jídla přítomno v mateřské škole, stravovalo vždy.
 2. Stravu vaříme ve vlastní školní kuchyni. Stravné činí: celodenní – 35,- Kč ( ranní svačina + oběd – 26,- Kč, odpolední svačina –9,- Kč).
 3. Jakékoliv změny ve stravování (odhlášení a přihlášení ke stravě) musí rodič nahlásit den předem do 8.00 hod. – ústně či telefonicky v MŠ nebo vedoucí stravování.
  Dítě bez přihlášené stravy nemůže být do MŠ přijato.
  Pokud dítě z důvodů nepředpokládané nemoci nelze včas odhlásit, mohou si rodiče pro stravu přijít pouze první den této nepřítomnosti a to v době od 12.00 hod. do 12.30 hod., déle se nesmí jídlo schovávat a je z hygien. důvodů zlikvidováno.
 4. V případě, že rodiče stravu neodhlásí a dítě není přítomno, přihlašujeme stravu ještě týž den, poté dítě sami odhlásíme. Pokud rodiče své dítě včas neodhlásí, jsou povinni tuto nahlášenou stravu zaplatit.
 5. Změnu způsobu stravování (jen svačina, svač.+oběd, celodenní) je možno provést vždy od nového měsíce.
 6. Opakované nezaplacení stravného v termínu může být také důvodem k ukončení docházky dítěte do MŠ!

Další práva a povinnosti rodičů
 1. Rodiče mají právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání svých dětí. Rodiče jsou průběžně a podle potřeby informováni na schůzkách pro rodiče nebo na informační nástěnce školy. Styk rodičů s učitelkami je umožněn denně při předávání dětí, s ředitelkou kdykoliv po předchozí domluvě. Rodiče mohou své připomínky podat i anonymně použitím „schránky důvěry“.
 2. Rodiče mají právo na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech, týkajících se vzdělávání dětí.
 3. Rodiče mají právo vyjadřovat se k podstatným záležitostem, týkajících se vzdělávání dětí.
 4. Rodiče jsou povinni na vyzvání ředitelky školy osobně se zúčastnit projednání závažných otázek, týkajících se vzdělávání dítěte.
 5. Rodiče jsou povinni informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.
 6. Rodiče jsou povinni oznamovat škole údaje do školní matriky (evidence dětí), která obsahuje: jméno a příjmení, rodné číslo, státní občanství a místo trvalého i přechodného pobytu dítěte, dále jméno a příjmení, místo trvalého pobytu a adresu pro doručování písemností, telefonní spojení zákonného zástupce dítěte.
 7. Přivítáme jakýkoliv způsob spolupráce s rodiči, nápady, návrhy, připomínky i kritiku.
 8. Pokud rodič nebude dodržovat Školní řád (např. závažným způsobem opakovaně narušovat provoz mateřské školy - opakovaně pozdě vyzvedávat dítě z MŠ v době po ukončení provozu MŠ), může ředitelka školy ukončit docházku dítěte do MŠ.

Rodiče jsou se školním řádem prokazatelně seznámeni na úvodní třídní schůzce na počátku školního roku a celoročně na vývěsce mateřské školy.